(strona aktualizowana 8.01.2020r.)

Wyniki Wstępu do Fizyki na dzień 8.01.2020r.

Wprowadź numer albumu

(Jeśli numer albumu nie był wcześniej podany, to należy podać trzy pierwsze litery nazwiska i trzy pierwsze litery imienia (np. "Jan Kowalski", wpisywać "jankow")

-------------------------------------------------------------------------------
Oceny są widoczne tylko dla tych studentów, którzy podali numery albumów
-------------------------------------------------------------------------------