(strona aktualizowana 29.12.2017r.)

Wyniki Wstępu do Fizyki na dzień 29.12.2017r.

Wprowadź numer albumu

(Jeśli numer albumu nie był wcześniej podany, to należy podać trzy pierwsze litery nazwiska i trzy pierwsze litery imienia (np. "Jan Kowalski", wpisze "jankow")

-------------------------------------------------------------------------------
Oceny są widoczne tylko dla tych studentów, którzy podali numery albumów
-------------------------------------------------------------------------------