(strona aktualizowana 8.06.2020r. )

Aktualności

Egzamin

Egzamin połówkowy on-line 22.06 oraz 29.06 o godz. 14:00, będzie przeprowadzony za pomocą Teams

Zanim przystąpisz do egzaminu przeczytaj zmodyfikowany regulamin niżej!!!

Dobra rada: Sprawdzian ma ramy czasowe. Jeśli ktoś nie przygotuje się do sprawdzianu - nie będzie miał czasu na "szukanie" odpowiedzi.

Proszę o zachowanie elementarnej uczciwości i nie komunikowanie się między sobą podczas sprawdzianu.
Wymagane jest złożenie oświadczenia (patrz "podpis" w nagłówku) o samodzielności wykonanej pracy - zgodnie z zarządzeniem Rektora 27/2020 z dn 4 maja 2020r.

Materiały wykładowe

Forma egzaminu (psemnego w secji...)

Dopuszczalne "własne notatki" podczas pisania "teorii" :

Na egzaminie można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanych "notatek". Warunki:

UWAGA! Na początku egzaminu będzie sprawdzane czy przygotowane notatki spełniają powyższe kryteria.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka 1

Punktacja ćwiczeń lab. :

8 ćwiczeń x 7 pkt. = 54 pkt.
1 ćwiczenie (prawo Ohma) x 7 pkt. = 7 pkt.
--------------------
63 pkt.
Zaliczenie lab. od 31 pkt.

Przeliczenie punktów ćwiczeń lab. do oceny końcowej:

Punktacja za część wykładową :

Skala ocen


Bibliografia: