(strona aktualizowana 3.09.2018r. )

Aktualności

Terminy egzaminów: sesja jesienna...
Fizyka 1 - 5.09.2018r. godz. 12:15 (sala NT144 lub NT241)- cześć I / II / poprawa ćwiczeń - "ostania szansa"
Fizyka 2 - 13.09.2018r. godz. 11:15 (sala NT144 lub NT302) - cześć I / II

Forma egzaminu

Dopuszczalne "własne notatki" podczas pisania "teorii" :

Na egzaminie można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanych "notatek". Warunki:

UWAGA! Na początku egzaminu będzie sprawdzane czy przygotowane notatki spełniają powyższe kryteria.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka 1

Punktacja ćwiczeń lab. :

8 ćwiczeń x 11 pkt. = 88 pkt.
1 ćwiczenie (prawo Ohma) x 6 pkt. = 6 pkt.
1 kolokwium z rech.błędów x 11 pkt. = 11 pkt.
--------------------
105 pkt.
Zaliczenie lab. od 52 pkt.

Przeliczenie punktów ćwiczeń lab. do oceny końcowej:

Punktacja za część wykładową :

Skala ocen


Bibliografia: