(strona aktualizowana 15.05.2017r. )

Aktualności

Dn. 11.04.2017r. (VIII tydzień) odbędzie się egzamin połówkowy.

Forma egzaminu

Dopuszczalne "własne notatki" podczas pisania "teorii" :

Na egzaminie można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanych "notatek". Warunki:

UWAGA! Na początku egzaminu będzie sprawdzane czy przygotowane notatki spełniają powyższe kryteria.

UWAGA! Notatki dołączamy do pracy przy oddawaniu egzaminu. Notatki NIE SĄ oglądane ani sprawdzane przez prowadzącego/sprawdzającego egzamin. Można je odebrać po egzaminie w trakcie wpisów do indeksu i na konsultacjach


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka 1

Punktacja ćwiczeń lab. :

8 ćwiczeń x 11 pkt. = 88 pkt.
1 ćwiczenie (prawo Ohma) x 6 pkt. = 6 pkt.
1 kolokwium z rech.błędów x 11 pkt. = 11 pkt.
--------------------
105 pkt.
Zaliczenie lab. od 52 pkt.

Przeliczenie punktów ćwiczeń lab. do oceny końcowej:

Punktacja za część wykładową :

Skala ocen


Bibliografia: