(strona aktualizowana 9.06.2017r. )

Aktualności

Na ostatnim wykładzie, na ostaniej godzinie (13.06), odbędzie się Egzamin Zerowy z cześci II (dodatkowy termin). Jest jednak ograniczenie: mogą do niego przystąpić tylko te osoby, które uzyskały min. 14 pkt. z częsci I i mają szansę zaliczyć laboratrium. Inne terminy egzaminów w sesji letniej są bez zmian (26.06, 30.06).

Forma egzaminu

Dopuszczalne "własne notatki" podczas pisania "teorii" :

Na egzaminie można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanych "notatek". Warunki:

UWAGA! Na początku egzaminu będzie sprawdzane czy przygotowane notatki spełniają powyższe kryteria.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka 1

Punktacja ćwiczeń lab. :

8 ćwiczeń x 11 pkt. = 88 pkt.
1 ćwiczenie (prawo Ohma) x 6 pkt. = 6 pkt.
1 kolokwium z rech.błędów x 11 pkt. = 11 pkt.
--------------------
105 pkt.
Zaliczenie lab. od 52 pkt.

Przeliczenie punktów ćwiczeń lab. do oceny końcowej:

Punktacja za część wykładową :

Skala ocen


Bibliografia: