(strona aktualizowana 8.06.2020r.)

Aktualności

Egzamin

Egzaminy 22.06 i 29.06 zostały sprawdzone.

Egzamin połówkowy

Egzamin on-line 22.06 i 29.06 o godz. 8:20, będzie przeprowadzony za pomocą Teams

Zanim przystąpisz do egzaminu przeczytaj zmodyfikowany regulamin niżej!!!

Dobra rada: Sprawdzian ma ramy czasowe. Jeśli ktoś nie przygotuje się do sprawdzianu - nie będzie miał czasu na "szukanie" odpowiedzi.

Proszę o zachowanie elementarnej uczciwości i nie komunikowanie się między sobą podczas sprawdzianu.
Wymagane jest złożenie oświadczenia (patrz "podpis" w nagłówku) o samodzielności wykonanej pracy - zgodnie z zarządzeniem Rektora 27/2020 z dn 4 maja 2020r.

Zajęcia w trakcie "kwarantanny"

Od 27 marca będziemy prowadzić wykład on-line przez uczelniany Microsoft Teams – wykładowca utworzy w tym programie odpowiedni „zespół”. Wykład prowadzony będzie w godzinach normalnie planowanych zajęć (chyba że ustalimy wszyscy wspólnie inny termin). Materiały wykładowe prezentowane są na stronie: Materiały (wykład)
Żeby dołączyć się do prezentacji :

Forma egzaminu (pisemny w sesji, warunki normalne...

Każda z części I i II egzaminu składa się z 6-ciu pytań po 5pkt. (zatem w sumie jest do napisania 12 odpowiedzi w dwóch częściach)

Na każde pytanie jest przeznaczone po 5 min.
Uwaga!!! Po upływie 30 min. będzie przeznaczony dodatkowy czas 5 min. na ewentulane uzupełnienie braków w odpowiedzi. Tylko w tym czasie jest możliwość skorzystania z własnoręczenie sporządzonej wcześniej notatki.

Warunki "notatek":

Do każdego wykładu będą podawane przykładowe pytania na egzamin.

Konsultacje

Strona głowna

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka I (grupy ID-GT-2 )

Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 100 pkt.
Do liczby punktów z częci wykładowej (maks. 60 pkt.) wchodzą :
Egzamin połówkowy - część I - odbędzie się 4.grudnia 2018r.
W sesji zimowej : 1 termin (tylko cześć II), 2 termin (część I i II)

Do liczby punktów z częci ćwiczeniowej (maks. 40 pkt.) wchodzą :
Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen: