(strona aktualizowana 5.09.2019r.)

Aktualności

Egz. z terminu wrześiowego został sprawdzony

Poprawa ćwiczeń "ostatnia szansa" - będzie jeszcze możliwa w sesji wrześniowej w dn. 13.09 (piątek g.9:00, zbiórka p. 710 G.Mchtr. )- na tych samych warunkach

Radzę tym, którzy mają z tym problem, dobrze się przygotować: dokładnie powtórzyć materiał wykładu i ćwiczeń, robić zadania samodzielnie lub np. uczeszczjąc na zajęcia "Wstępu do Fizyki" w sem. letnim z młodszym rocznikem studentów.
Ponadto konsultacje są od tego aby wątpliwości merytoryczne wyjaśniać.
Kluczem do sukcesu jest cierpliwość i systematyczność!!!
Powyższe uwagi dotyczą także egzaminu.

Następna poprawa Egzaminu część I / II - odbędzie się sesji wrześniowej

Forma egzaminu

Każda z części I i II egzaminu składa się z 6-ciu pytań po 5pkt. (zatem w sumie jest do napisania 12 odpowiedzi w dwóch częściach)

Na każde pytanie jest przeznaczone po 5 min.
Uwaga!!! Po upływie 30 min. będzie przeznaczony dodatkowy czas 5 min. na ewentulane uzupełnienie braków w odpowiedzi. Tylko w tym czasie jest możliwość skorzystania z własnoręczenie sporządzonej wcześniej notatki.

Warunki "notatek":

Do każdego wykładu będą podawane przykładowe pytania na egzamin.

Konsultacje

Strona głowna

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka I (grupy ID-I0-3, ID-GT-3 )

Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 100 pkt.
Do liczby punktów z częci wykładowej (maks. 60 pkt.) wchodzą :
Egzamin połówkowy - część I - odbędzie się 4.grudnia 2018r.
W sesji zimowej : 1 termin (tylko cześć II), 2 termin (część I i II)

Do liczby punktów z częci ćwiczeniowej (maks. 40 pkt.) wchodzą :
Poprawa "Wstępu do Fizyki", dla osób chętnych, odbędzie się 30 października 2018r.,w terminie wykładu (wtorek 8:15-9:00) (3 zadania, czas trwania 45 min.)

Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen: