(strona aktualizowana 12.11.2018r.)

Aktualności

Sprawdzian poprawkowy 30.X "Wstep do fizyki" został sprawdzony "WdFiz" Punkty w sem.letnim

Konsultacje

Strona głowna

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka I (grupy ID-I0-3, ID-GT-3 )

Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 100 pkt.
Do liczby punktów z częci wykładowej (maks. 60 pkt.) wchodzą :
Egzamin połówkowy - część I - odbędzie się 20.listopada 2018r.
W sesji zimowej : 1 termin (tylko cześć II), 2 termin (część I i II)

Do liczby punktów z częci ćwiczeniowej (maks. 40 pkt.) wchodzą :
Poprawa "Wstępu do Fizyki", dla osób chętnych, odbędzie się 30 października 2018r.,w terminie wykładu (wtorek 8:15-9:00) (3 zadania, czas trwania 45 min.)

Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen:

Forma egzaminu

Każda z części I i II egzaminu składa się z 6-ciu pytań po 5pkt. (zatem w sumie jest do napisania 12 odpowiedzi w dwóch częściach)
Do każdego wykładu będą podawane przykładowe pytania na egzamin.
Nie będzie możliwości karzystania z innych pomocy niż "własna głowa"