Wyniki z przedmiotu "Fizyka 1" na dzień 5.09.2019r.

Wprowadź numer albumu

-------------------------------------------------------------------------------
Oceny są widoczne tylko dla tych studentów, którzy podali numery albumów
-------------------------------------------------------------------------------
Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen: