(strona aktualizowana 6.02.2018r.)

Aktualności

Egzamin cz. I i II z dn. 6.02 został sprawodzny. (bez poprawy ćwiczeń)

Poprawa ćwiczeń - "ostania szansa"

Poprawa ćwiczeń odbędzie się w II terminie egzaminu Fizyka 1​ - ​czyli w przyszłym tygodniu.
Wtedy ​ NIE BRANE SĄ pod uwagę punkty cząstkowe z ćwiczeń, ​a​ ni ze "wstępu do fizyki" .
Sprawdzian trwa 45 min.​ Będzie kilka zadań z całego przekroju materiału (do wyboru): kinematyka, dynamika, ruch obrotowy, zasady zachowania energii pędu momentu pędu, ​termodynamika, elektrostatyka. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie można otrzymać maks. 8 pkt.
Jest ograniczenie: nie będzie możliwe zdobycie więcej niż 24 pkt w tym sprawdzianie.

Konsultacje

Strona głowna

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka I (grupy ID-I0-3, ID-GT-3 )

Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 100 pkt.
Do liczby punktów z częci wykładowej (maks. 60 pkt.) wchodzą :
Egzamin połówkowy - część I - odbędzie się 21.listopada 2017
W sesji zimowej : 1 termin (tylko cześć II), 2 termin (część I i II)

Do liczby punktów z częci ćwiczeniowej (maks. 40 pkt.) wchodzą :

Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen:

Forma egzaminu

Dopuszczalne "własne notatki" podczas pisania "teorii" :

Na egzaminie można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanych "notatek". Warunki:

UWAGA! Na początku egzaminu będzie sprawdzane czy przygotowane notatki spełniają powyższe kryteria.