(strona aktualizowana 2.10.2017r.)

Aktualności

Szanowni Państwo

Zebrane zostały wyniki ze "Wstępu do Fizyki". (punkty w sem.letnim)

Konsultacje

Strona głowna

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka I (grupy ID-I0-3, ID-GT-3 )

Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 100 pkt.
Do liczby punktów z częci wykładowej (maks. 60 pkt.) wchodzą :
Egzamin połówkowy - część I - odbędzie się 21.listopada 2017
W sesji zimowej : 1 termin (tylko cześć II), 2 termin (część I i II)

Do liczby punktów z częci ćwiczeniowej (maks. 40 pkt.) wchodzą :

Poprawa "Wstępu do Fizyki" odbędzie się 7.listopada 2017 na wykładzie o godz. 10:05-11:05 (ok. 60 min.)
Wcześniej na tą poprawę trzeba się zapisać ("WdFiz" Zapisy na poprawę)
Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen:

Forma egzaminu

Dopuszczalne "własne notatki" podczas pisania "teorii" :

Na egzaminie można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanych "notatek". Warunki:

UWAGA! Na początku egzaminu będzie sprawdzane czy przygotowane notatki spełniają powyższe kryteria.