(strona aktualizowana 8.02.2017r.)

Aktualności

Szanowni Państwo


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzamin z 7.02 został sprawdzony! Oceny są na stronie Aktulane oceny


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje

Strona głowna

Warunki zaliczenia przedmiotu Fizyka I (grupy ID-I0-3, ID-GT-3 )

Razem maksymalna liczba punktów z przedmiotu : 100 pkt.
Do liczby punktów z częci wykładowej (maks. 60 pkt.) wchodzą :

Do liczby punktów z częci ćwiczeniowej (maks. 40 pkt.) wchodzą :

Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen:

Forma egzaminu

Dopuszczalne "własne notatki" podczas pisania "teorii" :

Na egzaminie można korzystać z WŁASNORĘCZNIE wykonanych "notatek". Warunki:

UWAGA! Na początku egzaminu będzie sprawdzane czy przygotowane notatki spełniają powyższe kryteria.