Aktualności

Kolokwia zostały sprawdzone

Ci, którzy chcą poprawić jeszcze ćwiczenia:
Zapraszam rano w poniedziałek 24.06 o godz. 8:20 do 9:00 sala 321 Gmach Nowej Technologii WIP
Mam wtedy egzamin na WIPie.
Dla uproszczenia można poprawiać jeden, dwa, trzy tematy (czyli jedno, dwa, trzy zadania)

Proszę przekazać innym zainteresowanym!

Zadania na ćwiczeniach

link : zestaw zadań

Materiały pomocnicze

Drgania i fale
Szczególna teoria względności

-------------------------------------------------------------
  • Karta wzorów przydatnych w zadaniach
  • Bibliografia:

    <