Wyniki na dzień 10.06.2018r.

Wprowadź numer albumu

-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

Ci, którzy chcą poprawić jeszcze ćwiczenia:
Zapraszam rano w poniedziałek 24.06 o godz. 8:20 do 9:00 sala 321 Gmach Nowej Technologii WIP
Mam wtedy egzamin na WIPie.
Dla uproszczenia można poprawiać jeden, dwa, trzy tematy (czyli jedno, dwa, trzy zadania)

Proszę przekazać innym zainteresowanym!