Przygotowanie do kolokwium I i II

Do kolokwium I i II należy przygotować się w zakresie następującyh zadań:
link : Zadania na ćwiczenia

Bibliografia: