Aktualności

Poprawa ćwiczeń z 5.02 sprawdzona.

Wpisy do indeksów z ćwiczeń w tym samym terminie co u Prof. F. Kroka

Zadania na ćwiczeniach

Kinematyka:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwi±zaniami : 4,5,10,11,14; zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 1,3,6,7,8,10,12,16

Dynamika:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwi±zaniami : 1,2,3,4,5,7; zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 1,2,4,5,9,12,13,14,15,16,18,19
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1,2,7,9

Praca i grawitacja:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwi±zaniami : 1,2,4,6;- zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 1,4,6,8,10,11,13,14,17,18,20

Zasady zachowania pędu i energii
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwi±zaniami : 1,2,3,6,7;- zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 3,6,7,8,10,11,13,14,16,19,20
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 8,9,10

Ruch obrotowy :
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 2,5,6,7,8,10,12
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1,3,5

Termodynamika:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 4,5,6,7

link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 1,2,3
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1,3,4,5,8,9

Pole elektryczne :
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 2,3,5,9
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 1,2,3
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1,4,5

Pr±d elektryczny :
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 1,3,5,7,8,9,10
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 3

Pole magnetyczne i indukcja magnetyczna:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 3,4,5,6,8,10,11
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwi±zania nr 1,2,3,6
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 6,7,8,9


Pliki z zadaniami trudniejszymi - (format pdf)

Bibliografia:

<