(strona aktualizowana ...)

Wyniki - punktacja

Wprowadź numer albumu

-----------------------------------------------------------------------------------------
Oceny s± widoczne tylko dla tych studentów, którzy podali numery albumów
Proszę ewentualnie podać nr albumu drog± mailow±
Dopuszczalne jest nie zaliczenie (lub brak sprawozdania) jednej metody
-----------------------------------------------------------------------------------------