(strona aktualizowana 11.04.2018r. )

Aktualności

Witam,

WAŻNE!
Nastąpiła jednak zmiana w harmonogramie zajęć STMBM…
W dniu dn. 13 kwietnia w godz. 10:15-12:00 będzie wykład w Sali 111 GF dla CAŁEJ Waszej grupy z metod DTA/DSC.
Wykład poprowadzi dr inż. Michał Struzik. Zajęcia z XRD (zespołu grupy2) dla będą w dalszym terminie.

Do zajęć z DTA/DSC należy zapoznać się ze skryptem: DTA/DSC

Nowy harmonogram zajęć będzie następujący:

Regulamin przedmiotu

 1. Dwie metody doświadczalne (XRD, DTA/DSC)
  prowadzący: dr inż. Marcin Małys (XRD), dr inż. Marzena Leszczyńska-Redek (DTA/DSC),
 2. Wymiar godzin na metodę : 15 g. wykładu + 15 g. laboratorium
  - XRD : 3 spotkania wyk. po 2 g. + 3 spotkania lab. po 3 g.
  - DTA : 3 spotkania lab. po 4 g. + 1 spotkanie po 3 g. (do ustalenia…)
 3. Podczas zajęć można zdobyć maksymalnie 30 pkt.
 4. Uzyskanie 15 pkt. zalicza przedmiot (patrz też punkt 13)
 5. 15 pkt., za wykonanie ćwiczenia (np. w tym 6 pkt. za sprawozdanie, a 4 pkt. za wejściówkę, 5 pkt. za obronę sprawozdania - prowadzący metodę może tutaj dokonać modyfikacji).
 6. Zaliczenie końcowe, które będzie miało formę obrony pracy. Do zaliczenia końcowego podchodzą studenci zespołowo. Na początku każda z osób z zespołu prezentuje wyniki. Następnie przeprowadzona zostaje krótka rozmowa stwierdzająca zrozumienie poszczególnych metod poprzez zespół. Należy podkreślić, iż każda osoba z grupy oceniana jest indywidualnie.
 7. Wejściówka będzie przeprowadzona na początku zajęć laboratoryjnych, niezaliczenie wejściówki skutkuje przeprowadzeniem jej ponownie w następnym terminie laboratorium z możliwością zdobycia maksymalnie 2 pkt. Tym samym kolejne nie zaliczenie wejściówki prowadzi do uzyskania 0 pkt. z danej metody pomiarowej.
 8. Sprawozdania mogą być wspólne na zespół 2 osobowy, ale muszą być oddane w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni po zakończeniu każdej metody.
 9. Każdy z prowadzących ustala własne wytyczne dotyczące zawartości sprawozdania.
 10. Każdy student ma możliwość skonsultowania sprawozdania z prowadzącym. Nie ma możliwości poprawy sprawozdania.
 11. Sprawozdania oddane po terminie nie będą oceniane.
 12. Nie ma możliwości poprawy nie zaliczonej części przedmiotu tj. metody pomiarowej.
 13. Nawet w przypadku zgromadzenia wystarczającej do zaliczenia ilości punktów student musi podejść do rozmowy końcowej. W przypadku nie zliczenia końcowej prezentacji - student nie zalicza przedmiotu.
 14. W przypadkach szczególnych, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmuje prowadzący przedmiot.