(strona aktualizowana 30.03.2020r.)

Aktualności

Kolokwium połówkowe

Kolokwium połówkowe on-line 13.05 o godz. 11:00, będzie przeprowadzony za pomocą Teams

Zanim przystąpisz do sprawdzianu przeczytaj zmodyfikowany regulamin niżej!!!

Dobra rada: Sprawdzian ma ramy czasowe. Jeśli ktoś nie przygotuje się do sprawdzianu - nie będzie miał czasu na "szukanie" odpowiedzi.

Proszę o zachowanie elementarnej uczciwości i nie komunikowanie się między sobą podczas sprawdzianu.
Wymagane jest złożenie oświadczenia (patrz "podpis" w nagłówku) o samodzielności wykonanej pracy - zgodnie z zarządzeniem Rektora 27/2020 z dn 4 maja 2020r.

Praca w trakcie "kwarantanny"

Regulamin przedmiotu FIZYKA 4


Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen:

Dostępne terminy mini-prezentacji:

Chęć wygłoszenia prezentacji proszę zgłaszać drogą mailową bądź na wykładzie

Wygłoszone bądź zgłoszone do tej pory tematy mini-prezentacji:

Przykładowe tematy mini-prezentacji: