(strona aktualizowana 09.06.2017)

Aktualności

Na ostanich zajęciach wykładowych 14.06, na pierwszej godzinie (11:15) obędzie się prezentacja ostatnich referatów oraz ostania kartkówka wykładowa.

Zaliczenie kolokwium cz. II odbędzie sie na drugiej godzinie wykładu (12:15, do 13:00).

Ewentualna poprawa kolokwiów I i II możliwa jest w dniach :
26.06 (poniedziałek) godz. 14:15 Gmach WIP NT sala NT 144.
30.06 (piątek) godz. 14:15 Gmach WIP NT sala NT 144.

Proszę zgłaszac sie na mini-referaty... nie zostało dużo terminów.

Terminy wolne

Data 1 2 3
14.06 zajęte wolne wolne wolne

Propozycje "do wzięcia":

Ogólna teoria względności Einsteina
Rezonans magnetyczny w medycynie

Tematy omiawiane/zajęte do tej pory:

Blaski i cienie energetyki jądrowej
Elektrownie atomowe
Elektrownie atomowe – wady i zalety
Fale grawitacyjne
Fizyka fali uderzeniowej
Kondensat Bosego-Einsteina
Kot Schroedingera
Lasery
Mikrofalowe promieniowanie tła
Ogniwa paliwowe
Ogniwa Peltier’a
Światłowody
Teoria strun
Wyznaczania prędkości światła przy użyciu mikrofalówki
Zjawiska fizyczne w lotnictwie
Kot Schoedingera
Kondensat Bosego-Einsteina
"Astrooptyka"
Czarne dziury
Nadprzewodniki wysokotemperaturowe
Grafen
Aktywna areodynamika w samochodach
Własności naciekłego helu
Ochrona radiologiczna - jaki wpływ na nasze zdrowie ma promieniowanie jonizujące
Wielki Wybuch - ewolucja wszechświata

Regulamin przedmiotu FIZYKA 4


Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen: