(strona aktualizowana 28.06.2017)

Aktualności

Poprawki z 26.06 zostały sprawdzone...
Uzypełnone zostały także pozostałe oceny.

Ewentualna poprawa kolokwiów I i II możliwa jest w dniach :
30.06 (piątek) godz. 14:15 Gmach WIP NT sala NT 144.

Regulamin przedmiotu FIZYKA 4


Aby zaliczyć przedmiot należy: Kryterium ocen:

Tematy mini-prezentacji:

Ogólna teoria względności Einsteina
Rezonans magnetyczny w medycynie
Blaski i cienie energetyki jądrowej
Elektrownie atomowe
Elektrownie atomowe – wady i zalety
Fale grawitacyjne
Fizyka fali uderzeniowej
Kondensat Bosego-Einsteina
Kot Schroedingera
Lasery
Mikrofalowe promieniowanie tła
Ogniwa paliwowe
Ogniwa Peltier’a
Światłowody
Teoria strun
Wyznaczania prędkości światła przy użyciu mikrofalówki
Zjawiska fizyczne w lotnictwie
Kot Schoedingera
Kondensat Bosego-Einsteina
"Astrooptyka"
Czarne dziury
Nadprzewodniki wysokotemperaturowe
Grafen
Aktywna areodynamika w samochodach
Własności naciekłego helu
Ochrona radiologiczna - jaki wpływ na nasze zdrowie ma promieniowanie jonizujące
Wielki Wybuch - ewolucja wszechświata