sem zimowy 2016/17

WIP, Fizyka 1

studia dzienne / rok 2 inż.
gr.(ID-I0-2,ID-GT-2)

WIP, WZFW dzienne

studia dzienne / rok 1 mgr.
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej

WIP, WZFW zaoczne

studia zaoczne / rok 1 mgr.
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej

sem zimowy 2016/17

SIMR, Fizyka 4

studia dzienne / rok 1 mgr.