Aktualności

Sprawdzone zostały wszystkie kolokwia

Jest jeszcze możliwość poprawy ćwiczeń - we wtorek 5 lutego o godz. 14:00 sala 144 Gmach Nowej Technologii WIP ul. Narbutta. (Jeśli ktoś się nie orientuje gdzie to jest - zapraszam tuż przed godz. 14:00 do pok. 710 (VII piętro) Gmach Mechatroniki )

Warunki zaliczenia, Ćwiczenia:

Suma = 40 pkt, Zaliczenie od 20.5 pkt

Kryterium ocen:

Zadania na ćwiczeniach

Kinematyka:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwiązaniami : 4,5,10,11,14; zadania do samodzielnego rozwiązania nr 1,3, 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12,16 , 19

Dynamika:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwiązaniami : 1,2,3,4,5,7; zadania do samodzielnego rozwiązania nr 1,2, 4,5,9, 13 , 14 , 15,16, 18 , 19
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1, 2, 7, 8,9

Praca i grawitacja:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwiązaniami : 1,2,4,6;- zadania do samodzielnego rozwiązania nr 1, 4, 6, 8,10, 11,13,17, 18,20

Zasady zachowania pędu i energii
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania z rozwiązaniami : 1,2,3,6,7;- zadania do samodzielnego rozwiązania nr 3,6,7,8,10,11,13,14,16,19,20
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 8,9,10

Ruch obrotowy :
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 2,5,6,7,8,10,12
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1, 3, 4,5

Termodynamika:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 4,5,6,7

link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 1,2,3
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1,3,4,5,8,9

Pole elektryczne :
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 2,3,5,9
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 1,2,3
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 1,4,5

Prąd elektryczny :
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 1,3,5,7,8,9,10
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 3

Pole magnetyczne i indukcja magnetyczna:
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 3,4,5,6,8,10,11
link : Materiał teoretyczny i zadania podstawowe - zadania do samodzielnego rozwiązania nr 1,2,3,6
link : Zadania trudniejsze - zadania nr 6,7,8,9
link : Właściwości magentyczne materii - zadania nr 1,2,4


Pliki z zadaniami trudniejszymi - (format pdf)

Bibliografia:

<